Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
31K views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Strings

Een String heeft in het Nederlands een hele andere betekenis dan in een programmeertaal. Het staat simpelweg voor een stuk tekst.

"Samsung Galaxy S9"

# Je mag ook enkele haakjes gebruiken
'Apple iPhone X'

Hier blijft het echter niet bij. In Ruby is het mogelijk om een String te bewerken door er een zogenaamde method op aan te roepen. Voorbeeld:

Als je op "Run" klikt zie je 14 staan. Dit is het resultaat van de method length. Laten we de bovenstaande code doornemen:

  1. "Apple iPhone X" is een String
  2. .length is een method die het aantal tekens in de String "Apple iPhone X" telt
  3. puts toont het resultaat in de output

Probeer het zelf maar met met de methods upcase en reverse:

Zoals je aan de output kan zien zorgt de method .upcase er voor dat je alle letters in je naam met hoofdletters worden geschreven. De method .reverse zorgt ervoor dat je naam achterstevoren wordt gespeld.

Tot slot is het ook mogelijk om meerdere Strings te combineren.

  1. Op de String "Samsung" wordt de method + aangeroepen met de String " Galaxy S9". Ondanks dat + niet begint met een punt is het wel degelijk een method. Bovenstaande zou je ook als puts "Samsung".+(" Galaxy S9") kunnen formuleren, maar voor een aantal standaard methods accepteert Ruby een versimpelde variant
  2. De + zorgt er met andere woorden voor dat String "Samsung" wordt uitgebreid met de String " Galaxy S9", met "Samsung Galaxy S9" als resultaat
  3. puts toont het resultaat in de output

Voor nu genoeg over Strings, laten we kijken wat we met Numbers kunnen doen.

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content