Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
11.8K views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Conditionals

Een conditional betekent dat je een bepaalde actie alleen uitvoert als er aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt.

If-statement

Een if-statement voert alleen een actie uit als de waarde rechts van de if, ook wel expression genoemd, de waarde true terug geeft.

if true
puts "De voorwaarde is voldaan"
end
if false
puts "De voorwaarde is niet voldaan"
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zoals je ziet wordt de tekst "De voorwaarde is niet voldaan" niet getoond in de output, omdat de waarde van de expression in dit geval false is.

Stel je hebt 10 Apple iPhone X's op voorraad en je wil een bericht tonen als een of meerdere toestellen op voorraad zijn. Dan kan je dat als volgt doen:

iphone_x_stock = 10
if iphone_x_stock > 0
puts "De Apple iPhone X is op voorraad"
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Else-statement

Een else-statement kan gecombineerd worden met een if-statement en wordt getriggered wanneer de expression van de if-statement false is. Een else-statement heeft geen expression, omdat je simpelweg zegt: "In elk ander geval voer je dit uit".

iphone_x_stock = 0
if iphone_x_stock > 0
puts "De Apple iPhone X is op voorraad"
else
puts "Helaas! De Apple iPhone X is tijdelijk uitverkocht"
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elsif-statement

Met een elsif-statement kan je nog een stap verder gaan. Als de expression van de eerste if-statement false is wordt een elsif-statement getriggered. Is de expression van de elsif-statement vervolgens ook false, dan wordt uiteindelijk de else geactiveerd.

iphone_x_stock = 0
samsung_s9_stock = 5
if iphone_x_stock > 0
puts "De Apple iPhone X is op voorraad"
elsif samsung_s9_stock > 0
puts "De Samsung Galaxy S9 is op voorraad"
else
puts "Helaas! Zowel de Apple iPhone X als de Samsung Galaxy S9 zijn tijdelijk uitverkocht"
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unless-statement

Tot slot is er een unless-statement dat het omgekeerde doet van een if-statement. Alleen als de waarde van de expression false is wordt de code uitgevoerd.

iphone_x_stock = 0
unless true
puts "De voorwaarde is niet voldaan"
end
unless false
puts "De voorwaarde is voldaan"
end
unless iphone_x_stock > 0
puts "Helaas! De Apple iPhone X is tijdelijk uitverkocht"
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In dit geval wordt de tekst "De voorwaarde is niet voldaan" niet in de output getoond, omdat de waarde van de expression true is. Een unless-statement wil je overigens nooit combineren met een if, elsif of else statement, omdat het al snel verwarrend kan worden.

Ik besef dat dit allemaal een hoop informatie is, laten we in de volgende stap proberen om conditionals in de praktijk toe te passen.

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content