Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
11.8K views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Array

In vrijwel alle programmeertalen is het mogelijk om meerdere waardes te verzamelen in een zogenaamde Array.

["iPhone X", "Galaxy S9"]

Zoals je ziet worden de waardes gebundeld tussen haakjes [ .. ] en gescheiden van elkaar met een komma. Elk onderdeel van een Array heeft een index, die begint bij 0. Door de array aan te roepen met een index tussen blokhaken (bijv. array[0]) kan je een individuele waarde uit een Array verkrijgen.

phones = ["iPhone X", "Galaxy S9"]
puts phones[0]
puts phones[1]
puts phones[2]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zoals je ziet geeft phones[0] de eerste waarde terug, namelijk "iPhone X". phones[1] geeft de 2e waarde en phones[2] geeft niets terug, omdat de Array maar uit 2 waardes en dus de indices 0 en 1 bestaat. Probeer het zelf maar.

Array
def exercise_1
array = ["Huawei P10", "iPhone X", "Wiko Harry", "Galaxy S9"]
# 1. Haal de waardes "Huawei P10" en "Wiko Harry" uit bovenstaande Array
# 2. Toon deze waardes in de volgende zin: "De Huawei P10 en Wiko Harry zijn
# geweldige telefoons"
# 3. Je kan string interpolation gebruiken: "De #{<telefoon} en #{<telefoon> .."
# P.S. Je hoeft geen puts meer te gebruiken
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Een array kan bestaan uit allerlei verschillende objecten. In bovenstaande voorbeeld heb ik Strings gebruikt, maar het zou net zo goed een Number, een Boolean of een combinatie van verschillende data types kunnen zijn.

random_array = ["iPhone X", 10, true]

In de volgende stap kijken we naar een aantal methodes die bij een Array gebruikt kunnen worden en hoe we het aantal waardes in een Array kunnen uitbreiden.

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content