Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.3K views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Boolean Operators

De expressions na de if-statements die we net zagen waren vrij simpel, zoals:

iphone_x_stock = 10

iphone_x_stock > 0
iphone_x_stock == 0

Het resultaat is een Boolean, namelijk true of false. Het is echter ook mogelijk om meerder Booleans te combineren. Ruby biedt de volgende mogelijkheden:

  1. Or-operator (||): Geeft true terug als de linker OF de rechter waarde true is
  2. And-operator (&&): Geeft true terug als de linker EN de rechter waarde true is
  3. Not-operator (!): Geeft de tegenovergestelde waarde van hetgeen rechts van de uitroepteken staat

Voorbeelden:

De eerste regel geeft true, omdat bij een or-operator slechts een van de waardes true hoeft te zijn. De tweede regel geeft false, omdat de and-operator vereist dat beide waardes true moeten zijn. De derde regel geeft false terug, omdat een not-operator het tegenovergestelde toont van hetgeen rechts van het uitroepteken staat.

Tot slot is het ook mogelijk om meerdere boolean operators te combineren.

In bovenstaande voorbeeld wordt eerst ("Apple" == "Apple") && ("Apple" == "Samsung") uitgevoerd, dit geeft als resultaat false. Vervolgens wordt false || "Samsung" == "Samsung" uitgevoerd, met als eindresultaat true.

In de volgende stap gaan we weer zelf experimenteren aan de hand van een aantal korte oefeningen.

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content