Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
31.1K views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Conditionals: Oefeningen

Laten we de or-operator (||, minimaal 1 waar), and-operator (&&, allemaal waar) en de not-operator(!, tegenovergestelde) in de praktijk uitproberen.

Oefening 1: ||
Oefening 2: &&
Oefening 3: !
Oefening 4: combination

Als de volgende oefeningen gelukt zijn, is het tijd om langzaam aan de lessen die we tot nu toe doorlopen hebben samen te gaan brengen. Hoogste tijd om kort terug te blikken op de afgelopen lessen.

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content