Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
11.7K views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Conditionals: Oefeningen

Laten we de or-operator (||, minimaal 1 waar), and-operator (&&, allemaal waar) en de not-operator(!, tegenovergestelde) in de praktijk uitproberen.

Oefening 1: ||
def exercise_1
# Example expressions:
# 1 == 1
# 2 > 1
# "Samsung" == "Apple"
# 4 + 3 == 7
# 1. Gebruik alleen een or-operator
# 2. Gebruik twee expressions
# 3. Het resultaat in de output moet true zijn
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oefening 2: &&
def exercise_2
# Example expressions:
# 1 == 1
# 2 > 1
# "Samsung" == "Apple"
# 4 + 3 == 7
# 1. Gebruik alleen een and-operator
# 2. Gebruik twee expressions
# 3. Het resultaat in de output moet false zijn
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oefening 3: !
def exercise_3
# Example expressions:
# 1 == 1
# 2 > 1
# "Samsung" == "Apple"
# 4 + 3 == 7
# 1. Gebruik alleen een not-operator
# 2. Gebruik een enkele expression
# 3. Het resultaat in de output moet false zijn
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oefening 4: combination
def exercise_4
# Example expressions:
# 1 == 1
# 2 > 1
# "Samsung" == "Apple"
# 4 + 3 == 7
# 1. Gebruik zowel een and-operator, or-operator en een not-operator
# 2. Gebruik drie expressions
# 3. Het resultaat in de output moet true zijn
end
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Als de volgende oefeningen gelukt zijn, is het tijd om langzaam aan de lessen die we tot nu toe doorlopen hebben samen te gaan brengen. Hoogste tijd om kort terug te blikken op de afgelopen lessen.

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content