Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.6K views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Classes

In de vorige twee stappen hebben we het over methodes en objecten gehad. Een class is in Ruby een object, net als o.a. Strings, Numbers en Booleans. Eerder hebben we het over "iPhone X" gehad als een String Object. Om precies te zijn is "iPhone X" een zogenaamde instance van de class String. De methodes length, downcase en reverse zijn instance methods van de class String.

class String

 def length
  # calculate the number of characters
 end

 def downcase
  # downcase all characters
 end

 def reverse
  # reverse all characters
 end

end

Een class wordt gedefineerd door het woord class. De naam van de class begint altijd met een hoofdletter. In de class (de regels tussen class en end) kan je vervolgens naar hartelust methodes definieren.

Net als bij methodes kan je ook je eigen classes maken. Bij het defineren van een class kan je de methode initialize gebruiken om een basis setup te hebben van gegevens die je class kan gebruiken.

class Phone
 @@stock = 0

 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def name=(value)
  @name = value
 end

 def name
  @name
 end

 def stock
  @@stock
 end

 def add_to_stock
  @@stock = @@stock + 1
 end

 def remove_from_stock
  @@stock = @@stock - 1
 end

 def stock_message
  if @@stock > 0
   "Er zijn #{@@stock} #{name} toestellen op voorraad"
  else
   "Er zijn geen #{name} toestellen op voorraad"
  end
 end

end

Oke, wat gebeurd hier allemaal? Met class Phone .. end wordt een nieuwe class aangemaakt. Deze class bestaat uit verschillende instance methods, zoals name, stock en add_to_stock. Daarnaast wordt initialize gebruikt om de naam van een telefoon beschikbaar te maken voor de hele class.

De class variable @@stock is ook nieuw. In tegenstelling tot een local variable kan de waarde van deze variabele op elke plek in de class uitgelezen worden. De methodes add_to_stock en remove_from_stock gebruiken deze class variabele en werken de voorraad van de telefoon bij. De methode name=(value) ziet er mogelijk wat gek uit, maar dit kan gebruikt worden om de naam van de telefoon te overschrijven.

Ik besef dat dit een hoop informatie tegelijkertijd is, maar laten we gaan experimenteren met deze nieuwe class. Kijk maar wat er gebeurd als je op "Run" klikt.

De oplettende kijker vraagt zich mogelijk af waar Phone.new('iPhoneX') vandaan komt in plaats van Phone.initialize('iPhoneX'). In Ruby is bepaald dat je de initialize methode van een class altijd aanroept met new, dit is een uitzondering ten opzichte van andere methodes.

In de volgende stap gaan we kijken naar een nieuw data type, een Array, die we vervolgens in een Class kunnen gaan gebruiken.

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content