תכנות ב-Java

RiemmanX
1,810 views
undefined

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content
Previous: חנות

חנות טובה יותר

בואו נשפר את החנות שלנו.

אם יש ללקוח יותר מ-20, הדפיסו למסך

"You can buy pizza"

אם אין לו מספיק, הדפיסו

"You don't have enough money"
חנות משופרת
// {...}
if(true) {
} else {
}
// {...}
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content