תכנות ב-Java

RiemmanX
1,806 views
undefined

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content
Next: חנות טובה יותר

חנות

בתרגיל הבא תכתבו חנות פשוטה, בה ניתן לקנות פיצה.

נתון לכם משתנה,

money

בו יש את כמות הכסף שיש ללקוח. אם יש לו יותר מ-20, הדפיסו למסך את ההודעה:

"You can buy pizza"
בואו נקנה פיצה
// {...}
System.out.println("You have " + money + "$");
if(true){
}
// {...}
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

זכרו: הפקודה להדפסה היא

System.out.println("message");
Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content