Meetup Nowoczesny C++

LordLukin
2,569 views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Meetup Nowoczesny C++ - Welcome!

Coders School

Poniżej jest kod napisany w starym C++03. Reprezentuje on prostą hierarchię figur geometrycznych. Klasa bazowa Shape definiuje interfejs z 3 publicznymi metodami: getArea(), getPerimeter() i print(). Po Shape dziedziczy klasa Rectangle reprezentująca prostokąt, a po niej dziedziczy klasa Square reprezentująca kwadrat. Klasy te odpowienio implementują wspomniane metody. W funkcji main() jest użycie figur, które są przechowywane w kolekcji. Twoim zadaniem jest unowocześnienie tego kodu, korzystając z możliwości jakie daje C++11 i C++14.

Jeśli ściągniesz kod lokalnie, to dodatkowo możesz sprawdzać postęp za pomocą dodanych skryptów sprawdzających. Repozytorium do ściągnięcia na GitHubie

Potrzebne programy: make, g++

Użycie:

make

Zadania:

 1. nullptr: Zamień wszystkie NULLe na nullptr
 2. using alias: Zamień typedef na alias using
 3. automatic type deduction: Użyj auto, tam gdzie można go użyć
 4. range based for loop: Użyj pętli for po kolekcji tam, gdzie to możliwe
 5. default: Oznacz konstruktory kopiujące jako default.
 6. delete: Usuń metodę getY() z klasy Square. Usuń domyślne konstruktory (te bez parametrów).
 7. final: Oznacz klasę Square jako final oraz oznacz metodę getX() w klasie Rectangle jako final
 8. override: Oznacz wszystkie wirtualne metody jako override. Czy zauważasz jakiś problem?

Zadania dodatkowe:

 1. uniform initialization: Użyj jednolitej inicjalizacji do zainicjalizowania kolekcji shapes.
 2. smart pointers: Zamień zwykłe wskażniki na shared_ptr
 3. lambda functions: Zamień funkcję sortByArea() na funkcję lambda
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
class Shape
{
public:
virtual ~Shape() {}
virtual double getArea() const = 0;
virtual double getPerimeter() const = 0;
virtual void print() const { cout << "Unknown Shape" << endl; }
};
class Rectangle : public Shape
{
public:
Rectangle(double x, double y) : x_(x), y_(y) {}
Rectangle(const Rectangle & other) { x_ = other.getX(); y_ = other.getY(); }
double getArea() const { return x_ * y_; }
double getPerimeter() const { return 2 * (x_ + y_); }
double getX() const { return x_; }
double getY() const { return y_; }
void print() const {
cout << "Rectangle: x: " << getX() << endl
<< " y: " << getY() << endl
<< " area: " << getArea() << endl
<< " perimeter: " << getPerimeter() << endl;
}
private:
Rectangle();
double x_;
double y_;
};
class Square : public Rectangle
{
public:
Square(double x) : Rectangle(x, x) {}
Square(const Square & other) : Rectangle(other.getX(), other.getX()) {}
double getArea() { return getX() * getX(); }
double getPerimeter() { return 4 * getX(); }
void print() {
cout << "Square: x: " << getX() << endl
<< " area: " << getArea() << endl
<< " perimeter: " << getPerimeter() << endl;
}
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co dalej?

 1. Porównaj swoje rozwiązania z naszymi na GitHubie
 2. Polub Coders School na Facebooku
 3. Zapisz się na newsletter, aby pobrać dzisiejszą prezentację oraz otrzymywać informacje o przyszłych wydarzeniach i kursach (możesz się wypisać w dowolnej chwili)
 4. Dołącz do Meetupa Kurs programowania C++
 5. Odwiedź stronę Coders School - http://coders.school
 6. Sprawdź swój poziom znajomości C++ wykonując 10-minutowy test
 7. Zapoznaj się z naszą ofertą kursu C++
 8. Zgłoś się na darmowe konsultacje z C++
 9. W razie jakichkolwiek pytań napisz mi maila - lukasz(at)coders.school

Hello job!

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content