Proba para WeRobots

segas
42 views

Open Source Your Knowledge, Become a Contributor

Technology knowledge has to be shared and made accessible for free. Join the movement.

Create Content

Exercicio 1.

Escriba un programa que lea un número enteiro e escriba unha mensaxe decindo se o número é maior ou menor a 100.

Open Source Your Knowledge: become a Contributor and help others learn. Create New Content